Dịch Vụ Quảng Cáo Youtube

Có đến 1/4 dân số thế giới đang xem YouTube mỗi ngày. Trung bình mỗi người dành 40 phút cho mỗi lượt truy cập trên Youtube. Trong 40 phút này người dùng sẽ tiếp xúc với nhiều quảng cáo và...