Quay Video Giới Thiệu Doanh Nghiệp Cho MBFC

Với cách tiếp cận công chúng theo hướng nhiều cảm xúc hơn Video giới thiệu doanh nghiệp của tài chính MBFC do Kasito Media thực hiện đã đem đến nhiều giá trị quan trọng. Video chứa đựng nhiều hình ảnh,...

Quay Video Giới Thiệu Doanh Nghiệp Cho KISATO

Với ưu điểm nổi trội của Video giới thiệu doanh nghiệp đó là với thời lượng không giới hạn như quay TVC, phim tự giới thiệu sẽ truyền tải được nhiều nội dung doanh nghiệp muốn giới thiệu hơn như...