Năng Lực Truyền Thông

“Khi các doanh nghiệp ngang tầm với nhau về mọi mặt thì truyền thông chính là yếu tố then chốt quyết định tên tuổi của doanh nghiệp”. Công cuộc quảng bá truyền thông đang âm mưu trở thành “trùm cuối”...