Dịch Vụ Cho Thuê Thiết Bị

KASITO MEDIA ngoài là đơn vị tổ chức sự kiện còn phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp dưới hình thức cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị đối với những sự kiện có quy mô đơn giản...