Dịch Vụ Quảng Cáo Ngoài Trời

Theo một nghiên cứu, quảng cáo ngoài trời là loại hình quảng cáo có tỷ lệ tiếp xúc với công chúng cao nhất lên đến 95,2 %. Số liệu này được nghiên cứu tại 4 thành phố lớn của Việt...