NHÂN VIÊN FACEBOOK MARKETING

[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Truyền thông Kasito Việt Nam tại Khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội cần tuyển Nhân viên Facebook Marketing nhiều đãi ngộ hấp dẫn. (more…)

NHÂN VIÊN IT – THIẾT KẾ WEB

[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Truyền thông Kasito Việt Nam tại Khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội cần tuyển Nhân viên IT - Thiết kế Web nhiều đãi ngộ hấp dẫn. (more…)

NHÂN VIÊN CHỤP ẢNH

[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Truyền thông Kasito Việt Nam tại Khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội cần tuyển Nhân viên Chụp ảnh nhiều đãi ngộ hấp dẫn. (more…)

NHÂN VIÊN QUAY PHIM

[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Truyền thông Kasito Việt Nam tại Khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội cần tuyển Nhân viên Quay phim nhiều đãi ngộ hấp dẫn. (more…)

NHÂN VIÊN SEO MARKETING

Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Truyền thông Kasito Việt Nam tại Khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội cần tuyển Nhân viên SEO Marketing nhiều đãi ngộ hấp dẫn. (more…)

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG

[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Truyền thông Kasito Việt Nam tại Khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội cần tuyển nhân viên Truyền thông nhiều đãi ngộ hấp dẫn. (more…)

NHÂN VIÊN BIÊN TẬP VIÊN

[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Truyền thông Kasito Việt Nam tại Khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội cần tuyển Nhân viên Biên tập viên nhiều đãi ngộ hấp dẫn. (more…)