Quay Video Giới Thiệu Doanh Nghiệp Cho MBFC

Với cách tiếp cận công chúng theo hướng nhiều cảm xúc hơn Video giới thiệu doanh nghiệp của tài chính MBFC do Kasito Media thực hiện đã đem đến nhiều giá trị quan trọng. Video chứa đựng nhiều hình ảnh,...